Inschrijfvoorwaarden

Door uw kind in te schrijven gaat u akkoord met de onderstaande inschrijfvoorwaarden.

- Uw kind mag meedoen als het in Grubbenvorst woont en op een basisschool in Grubbenvorst zit of in Grubbenvorst woont en voor 1 juli jongstleden 4 jaar is.

- Bij het invullen van het aanmeldformulier vult u de groep in waar u kind nu zit.

- Indien een kind extra zorg of begeleiding nodig heeft, dient u dit aan te geven bij de aanmelding, dan wel zo snel mogelijk bij het bestuur van Kindervakantiewerk Grubbenvorst. In overleg met het bestuur kan er dan een beroep worden gedaan op extra zorg of begeleiding.

- Als er omstandigheden zijn die wij als organisatie dienen te weten (medicijnen, allergie enz.) Vermeld dit dan op het aanmeldformulier.

- Zorg dat u als ouder altijd telefonisch bereikbaar bent tijdens Kindervakantiewerk. Op het inschrijfformulier kunt u 2 telefoonnummers invullen.

- Bij heel slecht weer kunnen de kinderen naar huis komen.

- Tijdens Kindervakantiewerk maken we foto's die we op de website en social media kanalen van Kindervakantiewerk Grubbenvorst plaatsen. Dit om een indruk te geven wat Kindervakantiewerk is en om alle mooie herinneringen vast te leggen. Dit zijn enkel groeps- en overzichtsfoto's.

- Indien u geen toestemming geeft zal uw kind geblurred worden op de foto's.

- Wij gaan er vanuit dat u kinderen met een allergie zelf aparte drank en snoep meegeeft of dit aan de leiding afgeeft.

- Wij zijn als stichting kindervakantiewerk Grubbenvorst verzekerd. Toch dienen alle kinderen zelf voldoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid en ziektekosten.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van (kostbare) spullen.

- Mocht u als ouder het inschrijfgeld niet kunnen betalen, dan willen wij u verwijzen naar de Stichting Leergeld Horst aan de Maas (https://www.leergeldhorstaandemaas.nl).

- De Stichting Kindervakantiewerk Grubbenvorst respecteert de privacy van iedereen. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie.

- Kindervakantiewerk Grubbenvorst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welk aard dan ook, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend opgelopen letselschade, behoudens in het geval van grove schuld van Kindervakantiewerk Grubbenvorst.

- Kindervakantiewerk Grubbenvorst bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, na het evenement zullen gegevens van kinderen en ouders/verzorgers van onze servers worden verwijderd. Enkel gegevens voor de toestemming van het delen van foto en videomateriaal zal op onze server bewaard blijven.